Arduino Blink

LED (Light Emitting Diode)

Diğer Uygulamalarımız

 int led=8; //LED'e 5V güç verecek 8 numaralı pin tanımlanır
void setup ()
{
 pinMode(8,OUTPUT); //8 numaralı pin çıkış olarak tanımlanır
}
void loop ()
{
 digitalWrite(8,HIGH); //8 numaralı pine 5V güç verilir
 delay(1000); //1000 milisaniye 1 saniyedir ve burda 1 saniye bekleme yapılır
 digitalWrite(8,LOW); //8 numaralı pine 5V güç kesilir
 delay(1000);
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *