Buzzer ile Arduino‘dan kodlama yapark ses çalışmaları yapıcaz

Buzzer Uygulaması için Gereken Malzemeler

Diğer Uygulamalarımız

Buzzer Arduino Kodları

{
  pinMode(A0,INPUT); // Potasyometre A0 pinine bağlı.
  pinMode(3,OUTPUT); // Buzzer'ın bağlı olduğu pin çıkış olarak ayarlı.
  Serial.begin(9600);
}
void loop() 
{
  int deger  = analogRead(A0);
  değer = map(deger,0,1023,0,255);
  Serial.println(deger);
  delay(100);
  analogWrite(3,deger);
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *