Diyot Nedir (Diode) N ve P tipi maddeler bir araya getirilmesiyle oluşturulan devre elemanına DİYOT adı verilir. Negatif kısma katot Pozitif Kısma anot adı verilir.

Anot artı katot eksi bağlanmasıyla oluşturulan devreye Doğru Polarma Anota eksi katota artı bağlanan  devreye Ters Polarma denir. Doğru Polarmada diyot iletken ters Polarma da yalıtkan olur böylece elektronik devrede anahtar görevi yapar.

Not: Diyot üzerinde yaklaşık 0,7 Voltluk bir harcama olur. Yani hattımızda 5 volt var ise diyot kullandığımızda diyotun diğer ucunda 4,3 Voltluk bir gerilim kalır.

Diyot Çeşitleri:

  1. Doğrultmaç Diyot
  2. LED Diyot
  3. Foto Diyot
  4. Zener Diyot
  5. Varikap Diyot

Yapısı:

Yarı iletkenlerde son yörüngesinde 4 elektron bulunur normal koşullarda ısı,ışık,elektrik akımı ve basınç uygulanmadığı zaman yalıtkan gibi davranır. Bunlara Silisyum Germanyum ve Karbon verilir bunların iletkenliğini değiştirmek için son yörüngesinde üç elektron olan Bor, İndiyum ve Galyum katılır. Böylece madde içinde dolaşan Pozitif yük artığı için bu madde Pozitif özellik gösterir. Biz buna “P” tipi madde adı veririz. Germanyum ve silisyum maddelerin son yörüngesinde elektron bulunan Arsenik , Fosfor katılırsa elektron sayısı artar madde dışarıya karşı Negatif özellik gösterdiğinden biz buna “N” tipi madde deriz.

Standartİleri Yön AkımıTers Dayanım Gerilimi
1N40011A50V
1N40021A100V
1N40031A200V
1N40041A400V
1N40051A600V
1N40061A800V
1N40071A100V
1N5400Şekil 3A50V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *