İngilizcede Zamanlar (English Tenses)

İngilizcede Zamanlar (English Tenses)

SimpleSimple PerfectContinuousContinuous Perfect
1) Simple Present Tense

Subject + Verb (V1) + es/es
3) Simple Present Perfect Tense

Subject + has/have + Verb (V3)
2) Present Continuous Tense

Subject + am/is/are + Verb(+ing)
4) Present Perfect Continuous Tense

Subject + has/have + been + Verb(+ing) + since/for
5) Simple Past Tense

Subject + Verb (V2) or irregular verb
7) Simple Past Perfect Tense

Subject + had + Verb (V3)
6-) Past Continuous Tense

Subject + was/were + Verb(+ing)
8) Past Perfect Continuous Tense

Subject + had + been + Verb(+ing)
9) Simple Future Tense

Subject + will/shall be + Verb (V1)
11) Simple Future Perfect Tense

Subject + will have + Verb (V3)
10) Future Continuous Tense

Subject + will/shall be + Verb(+ing)
12) Future Perfect Continuous Tense

Subject + will have + been + Verb(+ing)
13) Simple Past Future Tense

Subject + would be + Verb (V1)
15) Simple Past Future Perfect Tense

Subject + should/would have + Verb (V3)
14) Past Future Continuous Tense

Subject + should/would + Verb(+ing)
16) Past Future Perfect Continuous Tense

Subject + would have been + Verb(+ing)

İngilizce yardıma ihtiyacın var mı ?

Sana özel ve hiç bir yerde öğrenemeyeceğin yönetmelerle İngilizce öğrenmek istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin.

Çok kısa sürede B2 Seviye Garantisi

Simple : (Sade, Basit) Durağan, Anlık (Zamnda noktayı ifade eder)

Continuous : (Devam Eden) Hareketli eylem, Süreklilik (Zamanda —> )

Perfect : (Önce)

İngilizcede Zamanlar (English Tenses) Detayları

1) Simple Present Tense : (Şimdiki Basit Zaman) Geniş Zaman
Example : She reads book in library. O kütüphanede kitap okuyor.

2) Present Continuous Tense : (Şimdiki Devam Eden Zaman) Şimdiki Zaman
Example : I am studying in a high school. Ben bir lisede okuyorum

3) Simple Present Perfect Tense : (Şimdiden Önce Basit Zaman) Şimdiden önceki basit zaman. Geçmişi andırma geçmişteki hayatımızda bir kere bile olsa deneyim edinmiş olduğumuz durumları anlatmak için kullanırız. Geçmişte ne zaman yapıldığı önemli değildir yani durum önemlidir. (yapıp yapmadığımız). Zaman belirtmek önemli değil. Gelmiş miyimdim/Yapmış mıydım. Çoktan yapmış olduğumuz durumlar daha yeni yapmış olduğumuz durumlar ve henüz yapmadığımız durumlardan bahsedilirken kullanırız dan beri söylemek için.
Example : He has made this colorful chart. O bu renkli tabloyu yaptı.

4) Present Perfect Continuous Tense : (Şimdiden Önce Devam Eden Zaman) Simple Present Perfect Tense ile aynıdır. Tek farkı süreklilik olmasıdır. Ve geçmişte bir eyleme başlayıp hala devam ediyor olduğu eylemleri anlatmak için kullanılır.
Example : She has been working there since 2017. O 2017’den beri orada çalışıyor.

5) Simple Past Tense : (Geçmiş Basit Zaman) Geçmiş Zaman !!!Zaman önemli!!!
Example : He completed the assignment. O görevi tamamladı.

6) Past Continuous Tense : (Geçmiş Devam Eden Zaman) Geçmişteki devam eden zaman. Geçmişte belirli bir zamanda süre almış eylemler için kullanılır. !!!Zaman önemli!!!
Example : He was reading the book.

7) Simple Past Perfect Tense : (Geçmişten Önce Basit Zaman) Geçmişte iki tane olayı anlatmak için kullanırız. Daha önce gerçekleşmiş olayı anlatmak için !!!Zaman önemli Değil!!! (Örnek: Sana gelmeden önce markete uğradım) çoktan/hemen önce/henüz
Example : I had finished my home work.

8) Past Perfect Continuous Tense : (Geçmişten Önce Devam Eden Zaman) Durumu daha iyi bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek için kullanılır. Formalite dilidir. Bunun yerine sadece Simple Past Tense kullanılarakta durumu anlatabiliriz. (Yani Simple Past Perfect Tense zamanında gösterdiğimiz örnekler Simple Past Tense ve Past Continuous Tense ilede doğru olur.) (Dünya bunu öğrenmemişken o bu konuyu araştırıyordu, Ben doğmadan önce abim okula gidiyordu)
Example : I had been playing football since morning.

9) Simple Future Tense : (Gelecek Basit Zaman) Gelecek Zaman
Example : I shall go to park for a walk.

10) Future Continuous Tense : (Gelecek Devam Eden Zaman) Gelecekte süre alan bir durum (Gelecekte yapıyor olacağımız şeyler)
Example : He will be playing football

11) Simple Future Perfect Tense : (Gelecekten Önce Basit Zaman) Gelecekteki hedefimizden önceki olay yani yapmış olacağımız bu olayın hedefimize etkisi vardır.
Example : He will have played football.

12) Future Perfect Continuous Tense : (Gelecekten Önce Devam Eden Zaman) Formalite bir dildir yerine Simple Future Tense ve Future Continuous Tense kullanılabilir.
Example : He will have been watching the TV for fifty minutes.

13) Simple Past Future Tense : (Geçmişteki Gelecek Basit Zaman)
Example : I told that I would leave in one hour.

14) Past Future Continuous Tense : (Geçmişteki Gelecek Devam Eden Zaman)
Example : I told that I would be doing my work all the day long.

15) Simple Past Future Perfect Tense : (Geçmişteki Gelecekten Önce Basit Zaman)
Example : She said that she would have done her work.

16) Past Future Perfect Continuous Tense : (Geçmişteki Gelecekten Önce Devam Eden Zaman)
Example : He said that I should have been working here for two hours by that time.

Kaynaklar : armiacademyofficial, koshchanov.english, cihancalli.com.tr

İngilizcede Zamanlar (English Tenses)

Bir Cevap Yazın

Başa dön
%d blogcu bunu beğendi: