Arduino potansiyometre

Potansiyometre Uygulaması için Gereken Malzemeler

Diğer Uygulamalarımız

Potansiyometre Arduino Kodları

void setup() 
{
  pinMode(A0,INPUT); //Analog 'A0' pinini giriş olarak ayarlıyoruz
  Serial.begin(9600); // Arduinonun Analog pininden aldığı değerleri 'Seri Port Ekranında' göstermek için 'Serial.begin' yazarak aktif ediyoruz frekans aralığınıda '9600' olarak ayarlıyoruz.
}
void loop() 
{
  int deger  = analogRead(A0); //'analogRead' koutu ile 'A0' analog pinideki değerleri okuyup intiger değer dolarak 'deger' değişkenine kaydediyoruz
  Serial.println(deger); //'Seri Port Ekranında' okuyup kaydettiğimiz değerleri ekrana yazdırıyoruz. 
  delay(100); // değerleri 100mS de bir okuyoruz
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *