Ses nedir ? Analog ve Sayısal sinyaller & Nyquist Teorisi

Ses mekanik bir enerjidir.

Telefon makinasının çalışma prensibi ve Ses Nedir ?

Ses nedir ?

Analog ve Sayısal sinyaller

Düzgün forma sahip bir elektriksel işaretin yükseklik ve yön olarak  aynı olduğu iki nokta arasındaki zaman farkına PERİOD denir. T harfiyle gösterilir.Birimi saniyedir(sn)

Ses nedir ?

Analog Sinyal : Zaman içerisinde her genlik değerini alabilen sinyallere denir.

Ses nedir ?

Sayısal Sinyal : Zaman içerisinde sınırlı sayıda genlik değerini alabilen sinyallere denir.

Düzenli bir sinyal formuna sahip elektriksel  işaretin bir saniye içerisinde tekrarlamış olduğu period sayısına FREKANS denir. F harfiyle gösterilir. Birimi Hertz (Hz) ‘dir.

F=\frac{1}{T}
T=\frac{1}{F}

Formülleri ile hesaplanır

ÖRNEK:Aşağıdaki şekilde bir saniyelik süre içerisinde period  10 kez tekrarlandığı için bu sinyalin frekansı F= 10 Hz’dir.

 Ses Nedir Ses Spektrumu

Ses nedir ?

İnsan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekanstaki seslere infrasonic ses denir. İnsan sesinin duyamayacağı kadar yüksek frekanstaki seslere ultrasonic ses denir.

Telefon haberleşmesinde band genişliği

300-3500 Hz kabul edilmiştir. Bu sınırlama bize  çoklayıcılar sayesinde bir devreden aynı anda çok sayıda telefon kanalı iletebilmemizi sağlamıştır. Bu değer çoklayıcılarda 4000 Hz= 4k Hz olarak kullanılmaktadır.

Ses nedir ?

Telefon uzak ile konuşarak haberleşme anlamına gelen latince bir kelimedir.TELE+PHONE. Telefon haberleşmesinde sesin bütün bandını (özelliklerini) iletmek maliyeti arttırır. Bu nedenle bant sınırlaması yapılmıştır. Telefon haberleşmesinde amaç konuşanların ne söylediğini ve kim olduklarını anlayabilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için sesin 300-3500 Hz bant aralığının iletilmesi gerekli ve yeterli bulunmuştur. (ITU/CCITT  standardı.)

-48 V’a Bindirilmiş Ses Frekansı

Nyquist Teorisi

İnsan kulağı 20 ile 20.000 Hz arası aralığı hisseder. Telefon kanalları 300 ile 3400 Hz arasında çalışır. Nyquist tarafından 4000 Hz’lik bir örnekleme ile telefon kanallarının yüksek frekanslı sesleri de yakalayarak taşıyabileceğine karar verilmiştir. 8000 Hz veya saniyede 8000 örnek yeterli bir değer olarak 125 mikro saniyede bir örnek alınmasına müsaade eder

Ses’in digital hale getirilmesi (Nyquist Teoremi)

Örnekleme (Nyquist) teoremi ve Ses Nedir ?

Nyquist tarafından 1928’de ortaya konmuş teorem, ama ispatı claude elwood shannon tarafından 1948’de yapılmıştır. Bu nedenle nyquist-shannon sampling theorem olarak da anılmaktadır.

“B” bant genişliğine sahip bir bilgiyi, bir yerden başka bir yere tüm özellikleri ile taşıyabilmek için her bir saniyede 2xB adet örneğin iletilmesi gerekli ve yeterlidir. Bu değere Örnekleme Frekansı ( samplingfrequency) denir

Örnekleme Frekansı : 2xB

Yani senkron anahtar her bir kanala 1 saniyede en az  2xB kere bağlanarak o  andaki gerilim örneğini almak zorundadır.

Örnekleme ilkesi ve Nyquist teoremi

Örnekleme işlemiyle ses bilgisinden 8 Khz lik bir örnekleme frekansıyla örnek darbeleri alınır. Bu işleme darbe kod modülasyonu (PAM) denir.

www.cihancalli.com.tr Adresindeki Telekom Yazıları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *