Standart Ne Demek :

Belirli koşullar sağlandığında aynısı tekrarlanabilecek biçimde, üzerinde tam bir görüş birliği sağlanmış, bir ürün, bir süreç ya da bir hizmetin gerçekleştirilme tanımı, tarifi, biçimi (format) ya da yordamı.

Standartlaştırma kurumu standartı, sürekli ve aynı biçimde kullanılmak üzere teknik özellikler, kurallar ve kaideler ile dökümante eder.

Standart teknolojinin ve toplumun beklentilerini karşılamak amacıyla tanımlanır. Yaşamı kolaylaştırır. Etkinliği ve güvenilirliği artırır. Uyumluluğu sağlar. Maliyetleri düşürür.

Standart Ne Demek & Standartlar

Standartlar, bir haberleşme aygıtının elektriksel, fiziksel ve işlemsel karakteristiklerinin tanımlanmasını sağlarlar.

Değişik üreticilerin değişik aygıtları standartlar sayesinde birbirleri ile haberleşebilirler. Kullanıcı seçme özgürlüğüne sahip olur.

ITU (International Telecommunication Union -Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)

Dünyada telekomünikasyonun gelişimini teşvik etmek, eş güdüm sağlamak ve bu alanda standart üretmek amacıyla, üye devletler tarafından, Birleşmiş Milletler aracılığıyla kurulmuş bir örgüttür.

1956’da CCITT The International Telegraph and Telephone Consultative Committee. Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma Komitesi. Birleşmiş milletlerin bir organizasyonu olarak kurulmuş ve günümüzde görevini; ITU ya (International Telecommunications Union) devretmiştir.

CCITT’nin bazı tavsiyeleri

The Group 3 protocol specifies CCITT T.4 data compression and a maximum transmission rate of 9,600 baud.

V.29: The standard for half-duplex modems sending and receiving data across telephone lines at 1,200, 2,400, 4,800, or 9,600 bps. This is the protocol used by fax modems.

V.32: The standard for full-duplex modems sending and receiving data across phone lines at 4,800 or 9,600 bps. V.32 modems automatically adjust their transmission speeds based on the quality of the lines.

X.25: The most popular packet-switching protocol for WANs.

CCITT (International Telephone and Telegraph Consultative Committee -Uluslararası Telefon ve Telgraf Danışma Komitesi) ve CCIR (International Radio Consultative Committee – Uluslararası Telefon ve Telgraf Danışma Komitesi) bölümünü feshetmiş, bunların yerine üç yeni birim oluşturulmuştur.

1993 yılında:

ETSİ Standart Ne Demek

ETSİ: (European Telecommunications Standards Institute) Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), 1988 yılında kurulmuştur. Enstitü’nün 55 ülkeden 768 üyesi bulunmaktadır.

AB’nin girişimi ile CEPT, CEN ve CENELEC uzmanları tarafından kurulan Enstitüsü’nün amacı, üye ülkeler arasında telekomünikasyon altyapılarını birleştirmek, terminal donanımlarının uyumluluğunu sağlamak ve Avrupa telekomünikasyon ağını oluşturmaktır.

ETSI, başlangıçta bölgesel bir standardizasyon kuruluşu olarak kurulmakla birlikte telekomünikasyon pazarının giderek küreselleşmesi ve mobil haberleşmenin bir çığ gibi büyümesiyle küresel düzeyde de etkili olan standartlar üretmeye başlamıştır.

CEPT Standart Ne Demek

CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı  1959’da kurulmuştur.

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT), Batı ve Doğu Avrupa’dan 46 ülkenin üye olduğu Avrupa merkezli bir kuruluştur. CEPT, posta ve telekomünikasyon alanlarında üyeleri arasında işbirliği ve dinamik bir pazar oluşturmak amacıyla tüm regülasyon ve frekans planlaması çalışmalarını, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standartları Enstitüsü (ETSI) ile işbirliği içerisinde sürdürmekte ve alınan kararların AB mevzuatı haline getirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

CENELEC Standart Ne Demek

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

CENELEC; merkezi Brüksel’de bulunan, 30 ulusal, 8 ortak üye olmak üzere toplam 38 üyeden oluşan, 1973 yılında kurulmuş ürün emniyeti ve ürünün elektroteknik yapısına yönelik standartların hazırlanması ile AB düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan standart organizasyonudur.

CEN Standart Ne Demek

CEN (The European Committee for Standardization or Comité Européen de Normal )

CEN;  merkezi Brüksel’de bulunan, 30 ulusal, 7 ortak ve 2 danışman üye olmak üzere toplam 39 üyeden oluşan, 1961 yılında kurulmuş standartların AB düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan standart organizasyonudur. Çalışma alanı CENELEC ve ETSI’ye oranla daha geniş olan CEN, tüm sektörlerde uyumlaştırılmış AB standartları oluşturarak, ulusal standartların farklılığından doğan ve Tek Pazarın işleyişini olumsuz yönde etkileyen teknik engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Her tavsiye bir harfi takiben bir numara ile tanımlanır.

Standart Ne Demek

www.cihancalli.com.tr Adresindeki Telekom Yazıları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *