Telekomünikasyon nedir? Hakkında kısa bir giriş yaptık. Telekom alanında bilgi sahibi olabilmek için önce tarihini, ne olduğunu ve nasıl geliştiğini önce bilmemiz gerekmektedir.

TELE + COMMUNICATION kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkarak dilimize TELEKOMÜNİKASYON  olarak girmiş evrensel bir terimdir.  Uzak ile bilgi alışverişi  (Uziletişim)  gibi genel  bir anlamı vardır.

TELE =  normal duyu yoluyla algılanamayacak uzaklık anlamına gelen batı kökenli  bir kelimedir.

Telekom alanında yazmış olduğum diğer yazılarada bakmak isterseniz

COMMUNICATION = Bilgi alış-verişi ( iletişim) demektir.

Yanı başında  bulunduğumuz bir duvarın diğer yanı konuşma ve görme açısından bizim için TELE demektir.  Çünkü normal yolla duyamayız ve göremeyiz.

Telekomünikasyon
Telekomünikasyon

Bu durumda konuşabilmek için TELEFON’a  ( tele + phone) Görebilmek için  TELEVİZYON’a ( tele+vision) ihtiyacımız vardır.

Türk Dil Kurumu (TDK) telekomünikasyon için: “Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması; uzak iletişim,” şeklinde bir tanımlama yapıyor.

Telekomünikasyon Kurumu (TK) ise: Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasıdır” diyor.

WEB Kaynaklar

www.cihancalli.com.tr Adresindeki Telekom Yazıları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *