Telekomünikasyon sistemleri “Uzak iletişim” için destek sağlayan donanım ve yazılımların tamamıdır.

Telekomünikasyon sistemleri

Genel bir telekomünikasyon şebekesi; müşteri terminal ve cihazları, santraller, iletim sistemleri, hatlar ve hat başı teçhizatlarından oluşur.

Telekomünikasyon sistemleri
Telekomünikasyon sistemleri

Telekomünikasyon Şebekesi

Telekomünikasyon Şebekesi üç ana bölümden oluşur

Telekomünikasyon sistemleri

Diğer Telekom Yazılarımız

Diğer Kaynaklar

www.cihancalli.com.tr Adresindeki Telekom Yazıları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *